TOKBET2DAY มีระบบแนะนําเพื่อน (AF) และสร้างรายได้เพิ่มได้อย่างไรและมีข้อดีอย่างไร?


          โดยผู้ที่แนะนําจะได้รายได้ 8% จากการที่ได้ชวนเพื่อนเข้าเล่นเกมหรือจองเลขหวยออนไลน์ในระบบ AF ของ TOKBET2DAY ซึ่งเพื่อน ๆ ที่ถูกเชิญเข้ามาก็สามารถชวนเพื่อนเข้ามาเพื่อรับรายได้ 8% ได้ด้วยเช่นกัน เมื่อทําการฝาก และนํายอดฝากเข้าเล่นเกมหรือการจองหวยออนไลน์ในระบบ ซึ่งการให้ค่าตอบแทนนั้น TOKBET2DAY นั้นให้ผลตอบแทนที่มียอดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของเว็บหวยออนไลน์